niere Nährwerte

Futtermittel Menge
Lamm Niere frisch g
Schaf Niere gegart g
Schaf Niere frisch g
Schwein Niere frisch g
Schwein Niere gegart g
Kalb Niere frisch g
Kalb Niere gegart g
Rind Niere frisch g
Rind Niere gegart g